Vrouw & Maatschappij

Als vrouwenbeweging zijn we voortdurend in beweging. We houden de vinger aan de pols en spelen in op maatschappelijke veranderingen. Dit moet tot uiting komen in onze communicatie. Via een nieuwe huisstijl willen we een frisse wind kenbaar maken.

EEN NIEUW LOGO

Waar staat Vrouw & Maatschappij - CD&V politica voor? We zijn een gemeenschap, een groep van politiek geëngageerde individuen die samen ijveren voor een inclusieve samenleving waarin de gelijkheid tussen vrouwen en mannen gerealiseerd wordt. We staan voor een warme, open maatschappij waarin ieders rechten beschermd worden. We zijn een open groep waarvan de leden verbonden zijn met elkaar en met de bredere samenleving. We bieden een politiek platform om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te kaarten. We oefenen politieke druk uit om gelijkheid in wetten vertaald te zien. Maar we kijken vooral reikhalzend uit naar de toekomst, met opengestrekte armen. De omhelzing wordt nog versterkt door het warme kleurengebruik. Met dit moderne logo en bijhorende huisstijl zullen we samen blijven ijveren voor onze strijdpunten: pariteit, gender mainstreaming en empowerment. Onze nieuwe naam, Vrouw & Maatschappij – CD&V politica, demonstreert het politiek engagement van onze leden en de context waarin onze acties zich afspelen.

EEN NIEUWE HUISSTIJL

Niet enkel het nieuwe logo en naam behoren tot de nieuwe huisstijl, ook het lettertype en specifieke kleuren maken er deel van uit. Graag vragen we jullie dan ook om vanaf heden de nieuwe huisstijl in gebruik te nemen voor uitnodigingen van evenementen, tijdens politieke acties, bij presentaties, op briefpapier, posters, op formulieren,... De belangrijkste huisregels en vormgeving hebben we voor jullie gebundeld in een stijlboek

EEN NIEUWE WEBSITE

In de zomer van 2016 lanceert Vrouw & Maatschappij - CD&V politica haar nieuwe website, die ontwikkeld wordt in lijn met de nieuwe huisstijl. Onze belangrijkste standpunten, gendernieuws heet van de naald, afdelingsnieuws, informatie over campagnes, dit alles en veel meer zal op deze nieuwe website geraadpleegd kunnen worden. Allerhande documenten kunnen opgevraagd worden zoals het huisstijlboek, het logo, briefpapier en draaiboeken voor acties. Verder stellen we een mediatheek en fotogalerij ter beschikking alsook een webshop waar u gadgets kunt bestellen.