Lidmaatschap

 Alle CD&V-leden, vanaf de leeftijd van 60 jaar of niet meer beroepsactief, 
 kunnen lid worden van de CD&V-senioren.

 Alle CD&V-senioren kunnen

a)  deelnemen aan alle activiteiten  van de partij en van de CD&V-senioren,
b)  zich kandidaat stellen voor bestuursfuncties binnen de CD&V-seniorenwerking,
c)  de voorzitters  en/of afgevaardigden verkiezen op lokaal, regionaal, provinciaal  en Vlaams niveau.

Organisatie en werking

Om hun doelstellingen te verwezenlijken beschikken de CD&V-senioren over een eigen werking 
en organisatie.  Deze worden geregeld door statuten en reglementen die worden vastgelegd de 
Algemene Vergadering. Deze statuten en reglementen mogen niet strijdig zijn met de statuten en 
reglementen van de partij.

Afdelingswerking
Het afdelingsbestuur van de CD&V-senioren staat in voor:

  • het vertolken en beleidsmatig vertalen binnen CD&V van de noden, de wensen en de 
    bekommernissen van de senioren,
  • het uitbouwen en stimuleren van de gemeentelijke seniorenwerking binnen CD&V,
  • het opnemen van de permanente zorg voor een betekenisvolle vertegenwoordiging van de
    senioren in de partij,
  • het aanwezig zijn in de gemeentelijke seniorenadviesraad,
  • het aanduiden van de afgevaardigden voor het regionaal bestuur,
  • meewerken aan de activiteiten van de partij en van de CD&V-senioren op alle niveau’s.

De voorzitter wordt verkozen door de CD&V-senioren voor een periode van 3 jaar.  
Het mandaat is hernieuwbaar.  De verkiezing heeft plaats in het kader van de lokale voorzitters- en bestuursverkiezingen.

De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het CD&V-partijbestuur.