Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver is op zoek naar een investeerder voor de Schranshoeve.
Door een beperkte aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen meerdere wooneenheden gecreëerd worden, eventueel via co-housing. 

 

“De Schranshoeve of ‘t Schrans is een van de merkwaardigste en oudste gebouwen in onze gemeente”, aldus schepen van cultuur en erfgoed Eric Janssens (CD&V).
“Het werd in de tweede helft van de 16de eeuw gebouwd. Sinds 1987 zijn het woonhuis en het koetshuis als monument beschermd. De omgeving van de hoeve vormt ook een beschermd dorpsgezicht. Enkel de schuur, die nog als lokaal voor de scouts en de speelpleinwerking dienst deed, is niet geklasseerd. De toegangsbrug en een deel van de slotgracht zijn goed bewaard. ‘t Schrans had destijds een verdedigingsfunctie, daarom waren aan de buitenzijde geen vensters. Aangezien het een beschermd monument is, komt een restauratie in aanmerking voor subsidies via het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Voor de toekomstige bestemming zijn er verscheidene mogelijkheden. Zo kan het een restaurant of een bed and breakfast worden, kantoren of wooneenheden, … Een co-housingproject zou er bijvoorbeeld interessant kunnen zijn.”

Geïnteresseerden kunnen tot 5 mei om 12 uur hun persoonlijk voorstel bij de gemeentelijke dienst patrimonium komen toelichten en aftoetsen. Op maandag 21 februari is de site op afspraak te bezichtigen.