Fietsstraten bestaan al een tijdje in onze gemeente. Een fietsstraat is een weg waar fietsers op de eerste plaats komen en specifieke regels gelden. Auto’s en moto’s mogen er wel rijden, maar zijn er meer te gast en worden er als het ware gedoogd. We vonden het tijd om ze aan een evaluatie te onderwerpen. Hiervoor werd een 'expertengroep fietsstraten' in het leven geroepen. Steunend op haar advies, dat van Politiezone Bodukap en gemeentelijke experten werd besloten om de huidige straten te behouden en een selectie van de nieuw voorgestelde fietsstraten te bevragen bij de bewoners. “Op basis van deze laatste bevraging bij de bewoners worden volgende straten bijkomend als fietsstraat ingericht: Clemenceaustraat (tussen de N14 en Schouwvelden), Groenstraat (tussen de Clemenceaustraat en Sint-Michielsstraat), Drieraderstraat en de Berkelei (tussen de Berlaarbaan en de Meidoornstraat), zegt schepen van mobiliteit Eric Janssens (cd&v). 

De evaluatie was opgevat als een participatief project. Het bestond uit een online bevraging waarbij er gepolst is naar de criteria die als belangrijk beschouwd worden. De bewoners kregen bij deze online bevraging ook de kans om terugkoppeling te geven over de huidige fietsstraten alsook voorstellen te doen naar nieuwe fietsstraten. 

Vervolgens werd een expertengroep opgericht, die op basis van de info uit de online bevraging de huidige fietsstraten heeft gescreend en de suggesties voor nieuwe straten geëvalueerd. Tot slot verleende politie en de mobiliteitsexpert ook hun adviezen. Op basis van deze 3 stappen besliste het gemeentebestuur dat de bestaande fietsstraten behouden blijven en volgende nieuwe fietsstraten worden gerealiseerd: 

  • Clemenceaustraat van de Liersesteenweg tot de Schouwvelden
  • Groenstraat van de Clemenceaustraat tot de Sint Michielsstraat
  • Berkelei van de Meidoornstraat tot de Berlaarbaan
  • Drieraderstraat

Binnen dit participatietraject koppelde de gemeente terug naar de bewoners. Hiervoor werd een bevraging gedaan waarbij gepolst werd naar de bevindingen over het voorstel van het bestuur. Een meerderheid was voorstander van de voorgestelde fietsstraten, aldus schepen van onderwijs Sarah De Keyser (cd&v).