Sint-Katelijne-Waver houdt een nieuw ouderenbehoefteonderzoek om de sociale aspecten van het ouder worden in onze gemeente te peilen. Dit onderzoek werkt met een participatieve methodiek. Dit betekent dat een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst gebruikt wordt om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers op gemeentelijk niveau in kaart te brengen. Senioren kunnen zelf deel uitmaken van het onderzoek en een actieve rol spelen in alle fasen van het project. 
“Het Seniorencomité (opvolger van de seniorenraad) wenst in samenwerking met het gemeentebestuur en het Zorgbedrijf Rivierenland een nieuw ouderenbehoefteonderzoek uit te voeren. Daarom bestelde de gemeente een nieuw onderzoek bij de VUB. De thema’s die in de vragenlijst aan bod komen, gaan over leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, veiligheidsgevoelens, buurtbetrokkenheid, inclusieve ouderenzorg, actief ouder worden, kwaliteit van het leven,...”, zegt schepen voor seniorenbeleid Eric Janssens (CD&V).
“Het unieke aan dit project is dat het steunt op de inzet en enthousiaste medewerking van heel wat lokale partners uit de gemeente, ouderenorganisaties en oudere vrijwilligers. Oudere vrijwilligers spelen een centrale rol in de planning, de ontwikkeling en realisatie van het onderzoek, maar ook in de ontwikkeling van lokale beleidsplannen op basis van de onderzoeksresultaten. Het is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling en actualisering van het gemeentelijk ouderenbeleid.

Door vergelijking met het vorige onderzoek, kunnen we mogelijke evoluties waarnemen. We kunnen via dit onderzoek ook vergelijkingen maken met gemeenten van onze grootteorde”, aldus Eric Janssens.

De resultaten van de bevraging zullen ongetwijfeld ook nuttig zijn voor het pas opgestarte lokaal dienstencentrum De Plek in de Wilsonstraat. Tegen eind dit jaar moeten alle resultaten verwerkt zijn.