Onlangs vroeg het gemeentebestuur aan het Vlaams Gewest om het kruispunt van de Liersesteenweg met de Albertstraat en de Hogevelden veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers. Deze vraag kwam vooral vanuit de Heilig Hartschool en buurtbewoners.  Momenteel is het kruispunt niet goed leesbaar, omdat er geen verkeerslicht staat in de Hogevelden. Bovendien zijn er geen fietsoversteken aan de Liersesteenweg.
Schepen van mobiliteit Eric Janssens (CD&V) besprak deze onveilige situatie met het Vlaams Gewest (wegbeheerder van de Liersesteenweg). Het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest gaf positief gehoor. 
Alle takken van het kruispunt zullen onder verkeerslichten geregeld worden en het verkeer dat vanuit Duffel komt zal veiliger de Albertstraat kunnen inrijden. De fietspaden worden ter hoogte van het kruispunt verbreed en er zullen zowel aan de noord- als zuidzijde voetgangers- en fietsoversteken komen. Het kruispunt zal maximaal conflictvrij worden geregeld op basis van detectielussen. Dit verhoogt vooral de veiligheid voor wagens die vanuit Mechelen de Hogevelden willen indraaien. Belangrijk is ook dat de bushaltes toegankelijk gemaakt worden. De precieze timing voor uitvoering is nog niet bekend, maar er wordt gemikt op de zomer van 2022. Via een bevraging op de kernraad Elzestraat voert het gemeentebestuur zelf enkele aanpassingswerken in de Albertstraat uit om de veiligheid van de fietsers te verbeteren door het verlengen van het fietspad ter hoogte van de school. Tevens worden enkele extra parkeerplaatsen gecreëerd.