Op dinsdag 1 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de langverwachte herinrichting van de Liersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Albertstraat en Hogevelden.


Een tweetal jaar geleden vroeg het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver aan het Vlaams Gewest om het kruispunt van de Liersesteenweg met de Albertstraat en de Hogevelden veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers. Deze vraag kwam vooral vanuit de Heilig Hartschool en buurtbewoners.  Momenteel is het kruispunt niet goed leesbaar, omdat er geen verkeerslicht staat in de Hogevelden. Bovendien zijn er geen fietsoversteken aan de Liersesteenweg. Schepen van mobiliteit Eric Janssens (CD&V) besprak deze onveilige situatie met het Vlaams Gewest (wegbeheerder van de Liersesteenweg). Het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest gaf positief gehoor. 
Alle takken van het kruispunt zullen onder verkeerslichten geregeld worden en het verkeer dat vanuit Duffel komt zal veiliger de Albertstraat kunnen inrijden. De fietspaden worden ter hoogte van het kruispunt verbreed en er zullen zowel aan de noord- als zuidzijde voetgangers- en fietsoversteken komen. De nieuwe lichtenregeling wordt volledig conflictvrij wordt van ‘vierkant groen’ voorzien. Fietsers uit de verschillende richtingen krijgen dan tegelijk groen licht om over te steken. De Liersesteenweg tussen huisnummers 154 en 231 wordt volledig vernieuwd.

In deze zone komen er nieuwe fietspaden en worden toegankelijke bushaltes aangelegd. De werken starten op dinsdag 1 augustus zullen tot eind oktober duren. Ze verlopen in twee fasen. Eerst langs de kant richting Mechelen. Rond midden september schuiven de werken op naar de andere zijde van de Liersesteenweg, richting Duffel.

“Via een bevraging op de kernraad Elzestraat voerde het gemeentebestuur zelf al enkele aanpassingswerken in de Albertstraat uit om de veiligheid van de fietsers te verbeteren door het verlengen van het fietspad ter hoogte van de school”, aldus Eric Janssens.

 

Verkeershinder - praktisch:

Voetgangers kunnen de werfzone steeds passeren.

Langs de kant waar gewerkt wordt, is het fietspad niet beschikbaar. Fietsers zullen de werfzone kunnen passeren langs de rijbaan. Om dit veilig te organiseren, wordt tijdelijk het principe van een fietsstraat toegepast: autoverkeer moet verplicht achter de fietser blijven en er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Gemotoriseerd verkeer op de Liersesteenweg blijft tijdens de werken meestal mogelijk in beide richtingen, maar over versmalde rijstroken. Enkel tijdens de herfstvakantie zal de weg even volledig afgesloten worden om het asfalt van het wegdek te kunnen vernieuwen. Het verkeer volgt dan lokale omleidingen. De zijstraten in de projectzone - met name Schouwvelden, Albertstraat en Hogevelden - zijn tijdens de werken onderbroken langs de kant van de Liersesteenweg. Verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

De werken hebben ook een invloed op de dienstregeling van De Lijn. De haltes in de werfzone,Albertstraat - Hoge Velden - Schouwvelden, worden tijdelijk niet bediend. Buslijnen 552 en 558 zullen tijdens de werken omgeleid worden via de Liersesteenweg in beide richtingen en hierdoor de haltes Ekelenhoek - Elzestraat Kerk - Schouwvelden niet bedienen.