Op dinsdag 25 april had het gemeentebestuur een rondetafelgesprek met buurtbewoners en ouders van de basisschool Dijkstein. Op de agenda stond de chaotische verkeerssituatie die er voor en na schooltijd ontstaat. Een aantal geïnteresseerden ging in overleg met de burgemeester en schepenen.

 

Voetgangers, fietsers, auto’s: veel verkeer zoekt zijn weg op de beperkte ruimte rond Dijkstein. Wagens parkeren op de uitwuifzone, het voetpad en de groenzones. “Deze toestanden verhinderen een vlotte doorstroming van het verkeer. Ze zorgen voor hinder en gevaarlijke verkeerssituaties voor de leerlingen en hun ouders”, vertelt schepen van onderwijs Sarah De Keyser (cd&v).

 

Afgelopen najaar lanceerde het gemeentebestuur een bevraging, waarbij het op zoek ging naar goede ideeën om de verkeerssituatie te verbeteren. “29 personen stuurden een suggestie in”, vult schepen van mobiliteit Eric Janssens (cd&v) aan. “Bij de ingezonden ideeën zaten goede voorstellen, andere waren (zeker op korte termijn) minder realistisch.”

 

Bijgevolg organiseerde het gemeentebestuur een ronde tafel, een nieuwe participatievorm om met de buurtbewoners en ouders in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor de verkeershinder aan de school.

 

“Tijdens dit erg constructieve rondetafelgesprek zochten inwoners, leerkrachten, experten, burgemeester en schepenen samen naar creatieve oplossingen. Een aantal voorstellen kunnen we op korte termijn via quick wins realiseren. Andere zaken bekijken we verder met experten om de ideeën concreet te realiseren”, aldus schepen Eric Janssens.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties