LEREN IN DE ZOMER – SPELEN IN DE ZOMER – SPELEND LEREN IN DE ZOMER!

We zijn trots op onze onderwijsgemeente. Ook onze scholen, directeurs en leerkrachten, leerlingen en ouders hebben een belastende periode achter de rug. MERCI VOOR AL JULLIE INZET! We staan aan het einde van ons schooljaar, maar we kijken graag al even verder in de toekomst: de zomer en komend schooljaar. De corona-crisis was niet voor iedereen even evident. Daarom maken we extra budget vrij voor de kinderen in onze gemeente. We breiden onze zomerwerking uit, en zetten extra in op toeleiding van kwetsbare kinderen naar onze zomerwerking.

·        Vanuit de dienst Huis van het Kind wordt er heel de vakantie speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang voorzien. Daarnaast zijn er tal van externe organisaties die een divers aanbod voorzien aan zomerkampen (sport, bouwen, dans, musical, crea en fantasie,…). In overleg met de sociale dienst hebben we nog actiever dan anders gezinnen die bij de sociale dienst gekend zijn, proberen toe te leiden naar dit aanbod. Het lokaal bestuur voorziet een extra budget om alvast de financiële drempel weg te werken. Deelnemen aan vrijetijdsaanbod betekent een belangrijke meerwaarde voor het kind.

·        We willen de kansen van kinderen niet herleiden tot het behalen van onderwijsdoelstellingen. Uiteraard is onderwijs een recht van kinderen, vrije tijd en informeel leren zijn dat ook. Tijdens kampen, speelpleinwerking en opvang leren kinderen andere waardevolle vaardigheden zoals samenwerken, samen beslissingen nemen, motorische en sociale vaardigheden, creatieve en muzische vaardigheden. Samen spelen bevordert ook de taalontwikkeling van kinderen. We komen uit een periode van strenge maatregelen. Veel kinderen zijn slechts beperkt naar school geweest de laatste maanden. Spelen is nu meer dan ooit waardevol. Het stimuleert om contacten te leggen en de impact van de afgelopen periode te verzachten. (meer interessante info: www.bataljong.be/zomerschool-als-toveroplossing) 

·        Als we het voorgaande puntje in overweging nemen en we lezen wat experts (pedagogen, universiteiten,…) ons vertellen over de invulling van zomerscholen (‘niet te schools, inzetten op speels leren’) dan komt het bestaande aanbod in onze gemeente hieraan een stukje tegemoet. We proberen het bestaande aanbod te versterken, te promoten en kinderen daar bewust naar toe te leiden. Deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod helpt om de verworven schoolse vaardigheden te behouden en te versterken met vaardigheden die bij informeel leren aan bod komen. Om dit te doen wordt een bijkomend budget voorzien.

·        Indien ouders nood hebben aan een gesprek rond opgroeien en opvoeden, kunnen zij hiervoor terecht bij het Huis van het Kind. Samen met hen bekijken we de mogelijkheden en zoeken we mee naar een gepast antwoord voor hun vraag of zorgen. Zo kunnen we inspelen op de individuele noden van kinderen, jongeren en gezinnen. Ook onze scholen spelen hierbij een belangrijke rol.

Samen met het Huis van het Kind en het corona-team onderzochten we de mogelijkheden voor de organisatie van een zomerschool. Ik volgde de Webinars van onze provincie en las de draaiboeken. We beslisten geen zomerschool in te richten, maar in te zetten op een zinvol aanbod op maat van onze gemeente -en onze leerlingen.  

We hebben de piste zomerscholen zeker in overweging genomen en vinden dit een mooi initiatief. Na een analyse van kansen, mogelijkheden, noden en beperkingen kiezen we er voor om hierop niet in te gaan. We kijken naar wat wel haalbaar en zinvol is. Daarom willen we vooral inzetten op het bestaande aanbod in onze gemeente, onze vakantiewerking. De invulling van vrije tijd biedt immers belangrijke (leer)kansen voor kinderen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat men in naburige gemeenten zoals Duffel wel een zomerschool inricht, en wij wensen hen alle succes. Wij geloven dat dit alternatief is wat het best werkt voor onze (landelijke) gemeente, een onderwijsgemeente met veel knowhow in huis.

·        Zomerscholen organiseren gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijsveld. Vanuit het lokaal bestuur werd een bevraging georganiseerd. Na deze rondvraag kregen we van de scholen feedback dat zij hieraan niet wensten mee te werken, en dat er weinig leerkrachten bereid waren om zich aan te melden als vrijwilliger. Zij maken zich sterk dat zij de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die extra ondersteuning geboden hebben en in de toekomst zullen blijven bieden. Los daarvan benadruk ik graag dat al onze scholen op ons grondgebied enorm veel werk gehad hebben de voorbije maanden- en dat zij hun flexibiliteit dagelijkst toonden. Nogmaals dikke merci hiervoor!

·        De scholen en HVK stellen vast dat er toch nog enkele moeilijkheden zijn in de organisatie van de lessen. Eén van die zaken is het differentiëren tijdens de lesmomenten: kinderen van verschillende leeftijden op verschillende snelheden. Als we onderwijskansen van kinderen met een leerachterstand willen verhogen, moeten we er ook voor kunnen zorgen dat zij een aanpak krijgen op maat. Dit kunnen we niet garanderen- en hier zijn we heel open en transparant over.

·        Middelen, mensen en infrastructuur zijn niet ongelimiteerd. We zouden niet in alle scholen een aanbod kunnen creëren. Plaatsen zouden beperkt zijn. Hierdoor wordt de drempel verhoogd voor de meest kwetsbare kinderen. Het is net voor deze kinderen dat we extra aandacht willen hebben. Door bijvoorbeeld slechts één zomerschool in te richten, halen we sommige kwetsbare kinderen uit hun vertrouwde omgeving. Dit blijkt voor sommigen een moeilijke drempel te zijn. We weten uit eerdere ervaringen dat als we ons richten op enkel kwetsbare kinderen we misschien stigmatiseren maar ook dat er angst is om deel te nemen aan nieuwe initiatieven. Daarnaast: omwille van het ruime en diverse aanbod aan vakantiewerking in onze gemeente, is de schoolinfrastructuur in grote mate bezet tijdens de zomervakantie. Sommige kampen zullen corona-gewijs ook groepen moeten ontdubbelen, dus daar is de nood naar infrastructuur ook nog eens groter dan andere jaren. Daarnaast hebben wij ook het gevoel dat een ruim aanbod aan locaties een voordeel is voor kinderen (en ouders) qua bereikbaarheid en vertrouwdheid.

·        We hebben ook gekeken naar eigen personeel of het inschakelen van externen voor de organisatie van zomerscholen. Er is gebleken dat we zelf niet voldoende mankracht hebben om dit op touw te zetten. Huis van het Kind is volop bezig met het voorbereiden van een zomerwerking en het aanpassen daarvan aan de geldende normen. Het spoor om externen in te schakelen, liep uiteindelijk dood.

Dit alles zijn de redenen waarom wij specifiek in onze gemeente geen zomerschool zullen inrichten. Deze redenen zijn geen argumenten om niets te doen! Om die reden zijn we aan het werk gegaan om een zinvol aanbod te creëren voor onze kinderen, dat we inbedden in onze bestaande vakantiewerking. Win-win-situatie!

Sarah De Keyser
Schepen van onderwijs

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.