In het onderwijsdossier dat onze gemeente al enkele weken beroert, zijn vandaag – naast de terechte bekommernissen van leerlingen, ouders en personeelsleden – ook tal van hele en halve onwaarheden verspreid.

Het is geen geheim dat het gemeentebestuur momenteel bekijkt of onze drie gemeentelijke basisscholen (GLOC, Dijkstein en Octopus) kunnen worden overgeheveld naar een ander onderwijsnet, meer in het bijzonder het gemeenschapsonderwijs (GO) of de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In de komende weken zal hierover een beslissing worden genomen, na grondig onderzoek en afweging van alle voor- en nadelen.

De toekomst van het onderwijslandschap in onze gemeente is te belangrijk om er haastwerk van te maken.

Bij een overheveling naar een ander onderwijsnet zouden de drie basisscholen worden opgenomen in een groter schoolbestuur, dat meer mogelijkheden kan bieden wat betreft o.m. pedagogische begeleiding, juridische bijstand en ondersteuning van het personeelsbeleid. De opname in een groter schoolbestuur genereert ook extra kansen op een schoolloopbaan voor tijdelijke personeelsleden. In het wijzigende onderwijslandschap zijn deze voordelen niet op dezelfde wijze gewaarborgd binnen SG Anker, de scholengemeenschap waaronder onze gemeentescholen nu ressorteren samen met die van Duffel en Bonheiden.

Hoewel het lopende onderzoek niet kadert in een besparingsoefening, moet er natuurlijk niet flauw over worden gedaan dat een eventuele overheveling ook een financiële impact heeft en mogelijk een besparing oplevert. Het is momenteel een realiteit dat de gemeentescholen meer middelen ontvangen dan deze van andere onderwijsnetten. Zeker een gemeente als Sint-Katelijne-Waver, met op haar grondgebied ook talrijke andere onderwijsverstrekkers die eveneens allemaal schitterend werk leveren, moet zich volgens mij de vraag durven stellen of het wel zo logisch is dat zij bij de besteding van haar onderwijsbudget niet alle scholen en leerlingen gelijk bedeelt.

Het huidige bestuur wil extra middelen uittrekken voor het zogenaamde “flankerend onderwijsbeleid”, wat onder meer veilige wegen naar scholen, vervoer van en naar zwemlessen, bestrijding van kinderarmoede, etc. omvat. Zo worden alle leerlingen en studenten in onze gemeente extra ondersteund, en dit ongeacht tot welke onderwijskoepel hun school behoort.

Het onderzoek naar een eventuele overheveling van onze gemeentelijke basisscholen naar een ander net, is dan ook zeker geen blijk van desinteresse in het onderwijs, wel integendeel! Maar het onderwijs versterken doet een gemeente niet noodzakelijk door zelf onderwijs te verstrekken.

Wil dit zeggen dat de beslissing tot overdracht feitelijk al is genomen ? Neen, maar van tijd tot tijd alle opties met een open blik durven bekijken, heeft nog nooit iemand geschaad.

Björn Cloots
Afdelingsvoorzitter

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.