De langverwachte aanleg van de fietsverbinding tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg krijgt stilaan vorm. Dit fietspad loopt parallel met de ring en verbindt de Antwerpse- met de Liersesteenweg en hun fietspaden. Via de fietstunnel is er ook een aansluiting met de wijk Tivoli in Mechelen. De kostprijs bedraagt 225.000 euro, waarvan 1/3 gesubsidieerd wordt door het Kopenhagenfonds (subsidie voor veilige fietspaden). “Dit comfortabele fietspad wordt in betonverharding aangelegd en wordt binnenkort LED-verlicht. Het loopt over een afstand van zo’n 850 meter en is 3 meter breed. Ondertussen maken we ook plannen voor een verdere doortrekking vanaf de Liersesteenweg richting Zorgvliet”, zodat er ook een verbinding komt met de fietsostrade, aldus Eric Janssens, schepen van mobiliteit (cd&v).