Onze Voorzitter

Lees meer

Beste lezer,

Hartelijk welkom op de webstek van de lokale afdeling van CD&V Sint-Katelijne-Waver.

Onze lokale afdeling houdt zich voornamelijk bezig met zeven kerntaken:

1)      Standpunten innemen over maatschappelijke 
          uitdagingen

2)      Vrijwilligers betrekken in de afdelingswerking

3)      Politiek personeel scouten, rekruteren en 
          selecteren

4)      Nieuwe leden aantrekken

5)      Communiceren naar de inwoners

6)      Netwerking door de dialoog aan te gaan met personen die actief zijn in het brede 
         lokale maatschappelijke middenveld en verenigingen

7)      Instaan voor vorming en investeren in de kwaliteit van haar werking.

Deze zeven kerntaken worden uitgevoerd door een lokaal partijbestuur, maar vooral ook met behulp van de vrijwillige inzet van onze CD&V-leden.

Ik moet u niet overtuigen van de kracht van CD&V. Vaak kijken we met argusogen naar de politiekers van onze of andere partijen. En we stellen ons daarbij vragen over het wisselend succes van de verschillende partijen.

Onze partij staat al decennia op de kaart en dat zal zo blijven. De waarden van de christendemocratie zijn immers universeel. Zelfs als CD&V niet bestond, waren er mensen die geloven in de kracht van verbinden, versterken, verzorgen en vooruitzien. Wij stimuleren wie vooruit wil in de samenleving en we trekken mee wie het moeilijker heeft. Dat is de enige garantie op een kwaliteitsvol leven voor alle Vlamingen, iedereen inbegrepen.

De basisbeginselen van onze partij zijn: christelijk, democratisch en Vlaams.

Wij streven naar een warme samenleving waar onverschilligheid geen plaats heeft maar waar ieder mens respect verdient. Dat wij de christelijke waarden volgen, betekent ook dat wij alle religies in hun eigenheid respecteren. Als ledenpartij passen wij de democratische principes toe op alle niveaus, in het bijzonder op het lokale niveau van onze gemeente, te midden van de mensen. Als Christendemocraten zijn wij geen enggeestige of bekrompen Vlamingen. Wij zijn open van geest, en kunnen onderscheiden wat de Vlaming dient en niet dient.

Als je meer wil weten over onze partij en haar werking, mag je altijd contact nemen met een van de personen die in de rubriek ‘Wie is wie?’ is vermeld. Zij zullen je graag en met veel enthousiasme meer inlichtingen verschaffen.

Björn Cloots
Afdelingsvoorzitter