ANPR-camera’s voor een veiligere Lombaardstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft aan Proximus de opdracht gegeven om in de Lombaardstraat ANPR-camera’s met trajectcontrole te plaatsen. Deze maatregel moet de snelheid van het autoverkeer beperken tot de toegelaten 50 km/u en de veiligheid van de fietsers vergroten.

Op vraag van de buurtbewoners nam het toenmalige gemeentebestuur in 2015 maatregelen om de hoge snelheden in de Lombaardstraat in te perken. Er kwamen fietssuggestiestroken, de snelheidslimiet werd van 70 naar 50 kilometer per uur verlaagd en er werden verkeersremmers geplaatst. Door deze obstakels daalde de snelheid wel, maar de snelheidslimiet van 50 km/uur wordt nog steeds sterk overschreden. Bovendien zorgen de obstakels zelf voor onveilige situaties. 

Op voorstel van CD&V werd naar een alternatief gezocht.

“Onlangs organiseerden we een bewonersvergadering en daar bleek een groot draagvlak voor camera’s met trajectcontrole. Daarnaast worden de fietssuggestiestroken beter geaccentueerd”, zegt schepen van mobiliteit Eric Janssens. “De asverschuivingen die nu in de Lombaardstraat staan, zullen verdwijnen zodra de camera’s in werking treden.” Het camerasysteem wordt in de loop van 2020 geïnstalleerd, zodra Proximus over alle vergunningen beschikt. Op termijn wordt dit uitgebreid met een controle op niet-plaatselijk zwaar vervoer. Om dit praktisch te realiseren heeft het gemeentebestuur overleg gepleegd met BelOrta.

 

 

Oplossing in zicht voor fileleed aan de Liersteenweg

De laatste tijd wordt de Elzestraat geconfronteerd met heel wat fileleed. Op de Liersesteenweg staat er vaak een lange file, met sluipverkeer in de omliggende straten. De wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt nu samen met het gemeentebestuur of het de afslagstrook tussen de Walemstraat en de R6 kan verbreden en verlengen. Dit zal het probleem op korte termijn nog niet oplossen, want dit moet de nodige procedures doorlopen en er moeten ook nog gronden verworven worden.


Foto Gazet van Antwerpen

“We hebben het fileprobleem al meermaals aangekaart bij AWV en we zijn verheugd dat zij actief mee op zoek gaan naar een goede oplossing. Al het verkeer dat rechtdoor moet of op de R6 wil, komt nu samen in de flessenhals tussen de Walemstraat en R6. Dit zorgt voor aanzienlijke verkeersproblemen. Een verlenging en verbreding van de afslagstrook zou zeker een oplossing kunnen bieden. Grote aanpassingen aan het kruispunt zelf hoeven we niet te verwachten. Het vroegere kruispunt was levensgevaarlijk en er zijn meerdere dodelijke ongevallen gebeurd. Het huidige concept is zo opgevat dat het kruispunt zo veilig mogelijk gemaakt werd. Het werd ook conflictvrij gemaakt voor fietsers en gemotoriseerd verkeer, wat de veiligheid van de fietsers ten goede komt. Dit zorgt er dan wel voor dat iedereen wat langer moet wachten aan de lichten. Hieraan willen we zeker niet raken, maar een oplossing voor het fileprobleem door de verlengde afslagstrook is wel in de maak”, zegt schepen van mobiliteit Eric Janssens.

Vlaams gewest geeft gehoor aan het fileprobleem op de Liersesteenweg

Maatregelen tegen het fileprobleem Liersesteenweg-R6 via extra rijstrook

Vlaams Gewest geeft gehoor aan vraag Sint-Katelijne-Waver

Sinds enige tijd wordt de wijk Elzestraat geteisterd door files op de Liersesteenweg, met gevolgen voor andere straten in de omgeving. De werken op het kruispunt R6-Antwerpsesteenweg zijn daar niet vreemd aan, maar er dienen ook enkele structurele maatregelen genomen te worden aan het vorig jaar heraangelegde kruispunt R6-Liersesteenweg.

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver dringt al geruime tijd bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest aan om de fileproblematiek aan te pakken.

“Op onze vraag hebben ze de lichtenregeling aangepast. Deze ingreep kon maar beperkt bijdragen aan het verminderen van de files”, zegt schepen van mobiliteit Eric Janssens (CD&V). “Daarom is AWV gestart met het verder analyseren van het kruispunt en het onderzoeken van infrastructurele maatregelen om het fileprobleem op te lossen. Concreet zal AWV vanaf het kruispunt met de Walemstraat en Clemenceaustraat twee volwaardige rijstroken creëren: de linkerrijstrook om rechtdoor te gaan, de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan (richting R6-E19). Zo wordt voorkomen dat men moet invoegen om daarna opnieuw uit te splitsen. Een deel van de middenberm zal hiervoor worden opgebroken en de parkeerplaatsen langs de rijbaan verdwijnen”,

Deze werken kunnen op korte termijn worden uitgevoerd omdat er geen onteigeningen nodig zijn. “AWV heeft de aannemer die momenteel de fly-over aan de Antwerpsesteenweg bouwt opdracht gegeven om deze werken ook uit te voeren. Deze aanpassing zal prioriteit krijgen”, besluit schepen Janssens.

Asverschuivingen in de Lombaardstraat zijn op 11 sepetember 2020 weggehaald en vervangen door trajectcontrole

Enkele jaren geleden plaatste het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver asverschuivingen in de Lombaardstraat om de snelheden te verlagen en de fietsveiligheid te verhogen. “De fietsers ervaarden echter nog een onveiligheidsgevoel door wagens die van rijstrook veranderen aan de asverschuivingen. Ook ontstonden door het veranderen van rijstrook aan de obstakels regelmatig onveilige situaties tussen elkaar kruisende automobilisten. Daarom beslisten we vorig jaar, na overleg met de bewoners van de straat, om de asverschuivingen te vervangen door trajectcontrole”, vertelt schepen van mobiliteit Eric Janssens (CD&V).

Sinds kort staan de camera’s volledig op punt en de trajectcontrole in de Lombaardstraat is nu operationeel. De camera’s moeten de snelheden van het autoverkeer beperken tot de toegelaten 50 km/u en het veiligheidsgevoel van de fietsers vergroten Alle wagens die over het traject sneller rijden dan 50 km/u gemiddeld, mogen zich aan een boete verwachten.

        

Nu de trajectcontrole actief is, werden de asverschuivingen weggehaald. Dat gebeurde op vrijdag 11 september. Het kon niet eerder omdat we dan een vacuüm inzake verkeersveiligheid zouden creëren. “Om de fietsveiligheid te vergroten werden in de straat bijkomende borden met het opschrift ‘Opgepast fietsers’ geplaatst. De voorbije weken werden ook de fietssuggestiestroken extra geaccentueerd door het aanbrengen van fietsiconen“, licht schepen van mobiliteit Eric Janssens (CD&V) verder toe