Bijkomende ondersteunig voor jeugdverenigingen

Bijkomende ondersteuning voor de bouwprojecten van de jeugdverenigingen

 CD&V komt verkiezingsbelofte na en bezorgt de jeugdverenigingen ruimere tussenkomst in de financiering van hun nieuwe lokalen. De verstrekte renteloze leningen worden voor de helft kwijtgescholden, zodat de verenigingen voldoende ademruimte behouden voor hun reguliere werking ten dienste van de jeugd.


In onze gemeente hebben honderden kinderen en jongeren via hun jeugdvereniging een zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij ze groeien als individu binnen de samenleving.
De voorbije jaren zijn twee van deze jeugdverenigingen een ambitieus bouwproject gestart. Scouts en Gidsen Parsival bouwt momenteel een nieuw lokaal in de Valkstraat. Het is de verwachting dat deze nieuwbouw, met een kostprijs van meer dan 500.000 euro, in de loop van volgend jaar in gebruik zal worden genomen.

Ook Scouts Roeland en Gidsen Sint-Lucia hebben de voorbije jaren hun schouders gezet onder de bouw van een nieuw lokaal aan de Wavervelden. Dit mooie, praktische en duurzame gebouw, met een kostenplaatje van ongeveer 650.000 euro, werd eind september dit jaar in gebruik genomen.

De succesvolle realisatie van beide nieuwbouwprojecten was en is uiteraard ondenkbaar zonder de oeverloze inzet van talrijke vrijwilligers en de steun van sponsors en ouders. Ook de gemeente heeft de voorbije legislatuur de bouw van beide lokalen ondersteund met een subsidie en renteloze lening.

Als CD&V hebben we steeds aangedrongen op extra ondersteuning van beide nieuwbouwprojecten. In oktober 2018 zijn we dan ook naar de kiezer getrokken met een programma waarin een ruimere tussenkomst in de financiering van de jeugdlokalen werd vooropgesteld.

Het gegeven dat de jeugdlokalen bijna of reeds zijn afgewerkt, maakt deze verkiezingsbelofte niet minder actueel. De terugbetaling van de aangegane leningen vormt immers een zware last op het normale werkingsbudget van de betrokken verenigingen.

We zijn dan ook oprecht verheugd te kunnen aankondigen dat we onze verkiezingsbelofte waarmaken. Binnen het gemeentebestuur hebben we bewerkstelligd dat voor de ondersteuning van beide nieuwprojecten een bijkomend budget van 125.000 euro word uitgetrokken. Concreet betekent dit dat de renteloze leningen van 125.000 die de gemeente aan beide projecten had toegekend, voor de helft wordt kwijtgescholden en omgezet in een subsidie, zodat de jeugdverenigingen deze niet hoeven terug te betalen.

Zo zorgen we ervoor dat onze jeugdverenigingen zich de komende jaren kunnen focussen op hun kerntaak, namelijk onze kinderen de kans te geven zich individueel en in groep te vermaken en zich in te zetten voor elkaar en onze samenleving.