Charter voor een volkspartij met en voor vrouwen

Na het dialoogmoment met het uitgebreid bureau van Vrouw & Maatschappij ondertekende Wouter Beke een charter voor een volkspartij met vrouwen. "Met dit charter gaat de kandidaat-voorzitter de inspanningsverbintenis aan om de voorstellen van Vrouw & Maatschappij binnen de partij op de agenda te zetten en een consensus mogelijk te maken over deze thema’s", aldus Els Van Hoof, algemeen voorzitster van de CD&V-vrouwen.

Het charter wil werk maken van pariteit in partij en politiek en van een betere combinatie van gezin, zorg en arbeid. De keuze voor pariteit (maximaal 2/3de van de stemgerechtigde leden mogen van hetzelfde geslacht zijn) moet doorgetrokken worden in alle partij-organen. Daarvoor is een statutenwijziging nodig want deze regel bestaat op dit moment nog niet voor ondermeer het Politiek Bestuur en het afdelingsbestuur. Wouter Beke zal door de aanstelling van een vrouw als één van de ondervoorzitters ook zorgen voor een paritaire samenstelling van het voorzittersteam. In de toekomst moet het totaalbeeld van de CD&V-ministers in alle regeringen paritair zijn. Op lokaal niveau mag maximum 2/3de van de leden van elk college van burgemeester en schepenen van hetzelfde geslacht zijn als de helft van de gemeenteraadsleden van de meerderheid uit vrouwen bestaat.

 

Niet alleen binnen de politiek, maar ook in de rest van de maatschappij zijn quota een belangrijk instrument om de participatie van vrouwen te verhogen. Daarom ondertekende Wouter Beke het wetsvoorstel voor een quotum van minimum 1/3de leden van het andere geslacht voor de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven.

 

De CD&V-vrouwen vragen Wouter Beke om als eigentijdse gezinspartij thema’s over de combinatie van gezin, zorg en arbeid op de agenda te zetten zoals een verplichte opname van het vaderschapsverlof. Ook de vermindering van het armoederisico bij vrouwen na een echtscheiding wil Wouter Beke aanpakken:"Een zorgtijdovereenkomst in het huwelijksvermogensstelsel kan een middel zijn om vrouwen niet het gelag te laten betalen voor het opnemen van zorg tijdens het huwelijk." Als één van de belangrijkste gezinsvriendelijke maatregelen van de afgelopen jaren pleit Vrouw & Maatschappij samen met Wouter Beke voor een behoud van het stelsel van de dienstencheques.

 

Els Van Hoof is erg tevreden over de houding van de kandidaat-voorzitter en de bereidheid om te werken aan een vrouwvriendelijk beleid in de partij en de politiek. "Aan een kandidaat die bereid is om een daadwerkelijk inspanning te doen voor thema’s als combinatie-arbeid en gezin en een de pariteit in de samenleving, geven we graag onze stem."

 

Om het charter te lezen klik op het pdf bestand hieronder:
sint-katelijne-waver/charter.pdf

Namens het uitgebreid bureau van CD&V werkgroep Vrouw & Maatschappij,
Els Van Hoof, algemeen voorzitster

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.