Start Zorgbedrijf loopt niet zoals verwacht


woensdag, 29 maart, 2017
Start Zorgbedrijf loopt niet zoals verwacht

Rivierenlandsoap gaat verder

Het OCMW-Sint-Katelijne-Waver wil al geruime tijd een zorgbedrijf oprichten. Het doel van dit zorgbedrijf is de zorgactiviteiten van meerdere OCMW’s samen te voegen om zo de openbare zorgverlening kwaliteitsvol en betaalbaar te maken.
Op zich is CD&V hier zeker niet tegen gekant.
Alleen.... wil het blijkbaar maar niet lukken om het zorgbedrijf in Sint-Katelijne-Waver opgestart te krijgen.
Van het oorspronkelijke idee om met meerdere OCMW’s samen een zorgbedrijf op te starten is weinig overgebleven. Enkel Sint-Katelijne-Waver en Mechelen willen nog meedoen.
Dit zijn twee OCMW’s met zeer grote verschillen, zowel aan zorgactiviteiten, patrimonium en omvang. Hierdoor loopt de opstart veel complexer en duiken er steeds nieuwe moeilijkheden op, waardoor de startdatum telkens opnieuw verdaagd wordt.
Al voor de derde keer staat de opstart van het zorgbedrijf Rivierenland op de OCMW- en gemeenteraad geagendeerd.
Dit is niet echt een teken van goed bestuur en doet eerder denken aan een processie van Echternach!
Om meer omliggende gemeenten aan te trekken werd voor de naam “Rivierenland” gekozen, in navolging van de gelijknamige Regionale Landschap en de brandweerzone.
Deze twee bestaande zones strekken zich uit over het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek. Alleen, de andere gemeenten willen maar niet toehappen!
Met Rivierenland ziet de OCMW-voorzitter het wel erg groots. Hopelijk zal deze investering de verwachtingen ook nakomen, want alleen van een sterk plaatselijk zorgbeleid worden onze zorgbehoevende inwoners beter.

Annita Van der Auwera                  Eric Janssens
CD&V-fractieleider OCMW-raad       CD&V-fractieleider gemeenteraad
Sint-Katelijne-Waver                     Sint-Katelijne-Waver