In memoriam Louis Gommers :
16 juli 1929- 1 oktober 2011

Louis kreeg zijn basisvorming aan de tuinbouwschool in Vilvoorde en de koloniale school.

Op jonge leeftijd vertrok hij, pas getrouwd, naar onze vroegere kolonie om daar zijn opgedane kennis in de praktijk om te zetten.

Bij zijn terugkeer trad Louis in dienst bij het studiebureau Belgroma, waar hij zich bezighield met het ontwerpen en opvolgen van technische infrastructuurwerken in onze regio.

Louis was zeer actief betrokken bij allerlei sociale organisaties: In zijn jeugd bij de scouts, achteraf bij de koninklijke fanfare graaf d’Elissem, die voor de fusies van gemeenten ook een belangrijke politieke rol speelde in O.-L.-V.-Waver. Hij was er jaren penningmeester en duivel-doet-al voor allerlei logistieke problemen.

Louis speelde ook een vooraanstaande rol in tal van parochiale aangelegenheden. Zo was hij de laatste jaren voorzitter van de parochiale werken en maakte hij samen met zijn echtgenote deel uit van de gezinsgroepen.

Het Davidsfonds en het Genootschap Jozef Van Rompay vonden in hem een trouwe en overtuigde medewerker. Louis was ook lid van Okra en Ziekenzorg.

Politiek is Louis steeds zeer open voor zijn mening uitgekomen. Nog voor de fusie vormde hij in O.-L.-V.-Waver met enkele vrienden een CVP-kern. Achteraf bekleedde hij o.a. een bestuursfunctie in het arrondissementeel CVP-bestuur en was hij een tijd voorzitter van de gemeentelijke afdeling in Sint-Katelijne-Waver. Hij oefende mandaten uit in de COO (voorloper van het OCMW voor de fusies) en in de gemeenteraad van 1977 tot 1982.

Hij was ook één van de eerste leden van de CD&V-senioren.

De laatste jaren heeft Louis zich echter bijzonder ingezet voor de oprichting en de uitbreiding van het sportcentrum Bruultjeshoek. Begin van de jaren 90 werd, na jaren studie en onderzoek van allerlei plannen, gekozen om in O.-L.-V.-Waver een sporthal met bijhorend cafetaria op te richten .Iemand vinden om een soepel werkende VZW die de dagdagelijks leiding zou hebben van de sporthal en bovendien onbezoldigd was de grote uitdaging. Hij moest eerst en vooral de bouw ervan opvolgen en daarna de exploitatie uitbouwen en financieel in evenwicht houden. Deze persoon diende van vele markten thuis te zijn: kennis van en belangstelling voor sport, kennis van de bouw ,de reglementering daar rond o.a. de overheidsopdrachten. Bovendien diende hij organisatietalent, inzicht in de maatschappelijke stromingen en verlangens, veel tijd te hebben en deze willen spenderen aan deze maatschappelijke opdracht.

Dergelijke personen zijn dun gezaaid en gelukkig wilde Louis, als voorzitter van de VZW deze taak op zich nemen. De sporthal functioneerde zeer goed,vanaf 1994. Na zowat tien jaar werd zelfs het plan opgevat een bijkomende hal te bouwen. Tal van moeilijkheden zowel qua vergunningen, uitwerking van het concept als budgettaire spanningen, doken hierbij op. Louis is er echter wonderwel in geslaagd al de hinderpalen systematisch en nooit afgevend aan te pakken. Het resultaat mag gezien worden en is voor een groot deel aan zijn doorzetting te danken .

Naast deze beslommeringen had Louis ook een zeer sterke band met zijn familie: in de eerste plaats kinderen en kleinkinderen en onlangs mocht hij nog de vreugde proeven van zijn achterkinderen.

Hij was een wereldreiziger , deinsde voor niets terug en was steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen, o.a. via het gebruik van facebook. Hij was een man van weinig woorden maar van de daad.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.